Equinor med oljefunn

Lite oljefunn på Utsirahøyden.

Publisert 27. juli 2019 kl. 08.42
Oppdatert 27. aug. 2019 klokken 17.46
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 190 ord
Equinor og partnerne Lundin og Spirit Energy har gjort et lite oljefunn i utvinningstillatelse PL 167 på Utsirahøyden i Nordsjøen, heter det i
en melding fra Equinor.Funnets tilstedeværende volum i hovedreservoaret er foreløpig ifølge Equinor estimert til å inneholde mellom 5 og 25 millioner fat olje. Det er foreløpig ikke konkludert om funnet er drivverdig.
Mellom 5 og 25 mill. fatBrønnen Lille Prinsen Outer Wedge er lokalisert om lag 1 kilometer vest for Lille Prinsen Main, et oljefunn som ble gjort sommeren 2018.Lille Prinsen Outer Wedge ligger 200 kilometer vest for Stavanger og 5 kilometer nordøst for Ivar Aasen-feltet."Evaluering av andre segmenter i Lille Prinsen, samt tidligere funn i grunnere formasjoner, vil avgjøre om det blir behov for ytterligere avgrensning av Lille Prinsen", heter det.Mindre funn i Klaff-brønnNylig ble det også ifølge meldingen gjort et mindre oljefunn i Klaff-brønnen i PL 502 om lag 1 kilometer vest for oljefeltet Johan Sverdrup i midtre del av Nordsjøen i.Funnet ble gjort i oppsprukket grunnfjell, og det er foreløpig ikke mulig å fastslå om oljen er produserbar. I påvente av ny informasjon og tolkning av innsamlede data blir Klaff-brønnen inntil videre klassifisert som tørr.