Espen Eckbo kan le hele veien til banken

Komikeren drar inn millioner.

Børs

Selskapet Espen Eckbo eier en tredjedel av, svekket bunnlinjen noe i fjor, men leverer fortsatt godt i pluss.Seefood Holding AS reduserte bunnlinjen med 2,28 millioner kroner i 2018. Årsresultatet endte på 9,58 millioner kroner, mot 11,86 millioner kroner året før. Eckbo eier 31 prosent av Seefood Holding, og tjente dermed 2,97 millioner kroner.Konsernets inntekter beløp seg til 78,07 millioner kroner, mot 81,05 millioner kroner i 2017.«Styret anser tallene for å være tilfredsstillende», heter det i årsberetningen.Sum egenkapital og gjeld var ved utgangen av året 46,61 millioner kroner, hvorav egenkapitalen utgjør 5,91 millioner kroner.Tre mill. i utbytteKonsernet består av Seefood Holding, med datterselskap Seefood TV og Seefood Scene, og virksomhetsområdet er utvikling og produksjon av TV-programmer og sceneunderholdning.Ordinært utbytte noteres til ni millioner kroner, mot ti millioner kroner året før. Det vil si at Eckbo mottok et utbytte på omlag tre millioner kroner.Les også: Giertsen: - Jeg får bare lukke øynene og tape de pengene0,74 millioner nedEckbos EAE Holding hadde i 2018 finansinntekter på 3,89 millioner kroner, mot 4,63 millioner kroner året før.Eckbo tar ifølge årsregnskapet ut et utbytte på 3,8 millioner kroner, tilsvarende beløp som i 2017.Holdingselskapet eier 100 prosent av aksjene i produksjonsselskapet Andersen Multivisjon, 40 prosent av Mic Mac og som nevnt 31 prosent i Seefood Holding.

espen eckbo
seefood tv
komiker
Nyheter
Børs