Får bruke forsikringspenger på scrubbere

MPC Container Ships er klarert til å bruke forsikringsoppgjøret fra et havarert containerskip til finansiering av scrubbere.

Børs

Av presentasjonsmaterialet som ble publisert i forbindelse med førstekvartalsrapporteringen, meddelte Oslo-noterte MPC Container Ships at containerskipet «AS Fortuna» var klassifisert som et «constructive total loss»etter en grunnstøting utenfor kysten av Ecuador i september i fjor.Det ga et netto forsikringsproveny på 6,5 millioner dollar. I tillegg innbrakte salget av det skadede fartøyet 1,8 millioner dollar.  Containerrederiet opplyste i juni at det ønsket å bruke totalsummen på 8,3 millioner dollar til delvis finansiering av kjøp og installering av fem scrubbere. For å få lov til det måtte imidlertid rederiets obligasjonseiere gi klarsignal.På et obligasjonseiermøte som ble avholdt fredag, gikk 94,1 prosent av stemmene i favør forslaget som dermed ble vedtatt.Investerer 147 mill.For å kunne bruke forsikringspengene på scrubbere gjøres det, etter fredagens tommel opp fra investorene, endringer i låneavtalen til selskapets senior, sikrede obligasjonslån på 200 millioner dollar, som forfaller i september 2022.De opprinnelige lånebestemmelsene tilsa nemlig at beløpet fra en slik hendelse enten skal gå til innløsning av obligasjoner eller investering i nye fartøy.Totalt anslås scrubberinvesteringen å beløpe seg til 17 millioner dollar, eller nær 147 millioner kroner. Rederet vil finansiere den resterende andelen med egenkapital.Ettermonteringen av scrubbere på de fem fartøyene skal være fullført senest 31. januar 2020.DNB Markets og Fearnley Securities var engasjert som finansielle rådgivere.Store besparelserDe nye IMO-reguleringene som begrenser svovelutslippet fra skipsfarten trer i kraft etter nyttår.I den forbindelse har MPC tidligere besluttet å installere scrubbere på 10 av flåtens 68 skip.Avhengig av prisforskjellen mellom lavsvovelholdig og høysvovelholdig drivstoff, er det anslått drivstoffbesparelser på mellom én og 4 millioner dollar pr. fartøy pr. år, som går rett på bunnlinjen, ifølge en investorpresentasjon.I containerfarten er det i utgangspunktet befrakterne som tar drivstoffregningen, men MPC har i 6 av 10 kontrakter tegnet inn delingsmekanismer for besparelsene scrubberne medfører. I tillegg ventes det at fartøy med scrubber ombord vil kunne få lengre kontrakter til høyere rater.- Scrubber-investeringer og dermed høyere og mer stabile kontantstrømmer vil øke sikkerheten til obligasjonseierne, konkluderer rederiet.Les også: Norsk selskap selger scrubbere for 1,5 milliarder

mpc container ships
containerrederi
containerskip
scrubber
imo 2020
imo
obligasjonseiere
obligasjonslån
obligasjonseiermøte
fearnley securities
dnb markets
Nyheter
Børs