Hansson om Photocure: - Tar ikke gevinst før start

Børs

Kreftselskapet Photocure meldte i dag tidlig at det har inngått en global lisensavtale med det kinesiske selskapet Asieris for Cevira. Asieris vil i avtalen få rett til å utvikle Cevira i behandling av HPV-indusert livmorhalskreft på global basis. - Det er en god følelse å ha funnet en plass for Cevira i et globalt program for utvikling og kommersialisering av produktet. Lisensavtalen med Asieris gir et betydelig omsetnings-potensiale samtidig som vi kan fokusere mot å bli et globalt blærekreft-selskap, sier finansdirektør Erik Dahl i Photocure til Hegnar.no.Photocures inntektspotensiale fra utviklingen og den globale kommersialiseringen av Cevira skal være i størrelsesorden 250 millioner dollar, inkludert alle utbetalinger og potensielle milepæler, eksklusive royalties på 10-20 prosent. På spørsmål om 250 millioner dollar er et best-case scenario og hvor sannsynlig dette utfallet er, sier Dahl: - Dette er best case og krever testing, godkjennelse og kommersialisering i Kina, USA og Europa. Det er vanskelig å angi sannsynlighet, men produktet har en godkjent fase 2 bak seg i USA og har også oppnådd enighet med FDA om en SPA for produktet. Alle som driver i pharma vet imidlertid at det er snakk om både utviklingsrisiko og risiko knyttet til kommersialiseringen.Photocure får i henhold til den inngåtte kontrakten med Asieris signeringsbetalinger på fem millioner dollar i løpet av seks måneder. I tillegg kommer utbetalinger for utvikling og godkjennelse av produktet i Kina på til sammen 18 millioner dollar, deretter er det utbetalinger på til sammen 36 millioner dollar for tilsvarende i USA og Europa. Videre er det mulighet for utbetalinger knyttet til kommer "second indications" på 14 millioner dollar. Totalt utgjør utviklingsmilepælene 68 millioner dollar. De øvrige 190 millionene er milepæler som oppnås når Cevira har nådd et visst salg.Asieris planlegger å lansere et globalt klinisk utviklingsprogram, og vil i første omgang satse på Kina, mens det er estimert at utviklingen for Europa og USA vil skje i 2022.- Arbeidet for å oppnå godkjennelse i Kina starter umiddelbart. USA vil starte delvis parallelt med dette, men med avslutning etter da det kreves 2 trials i USA, avslutter Dahl. Bare begynnelsen mener storaksjonærAvtalen sendte Photocure-aksjen rett til himmels i mandagens handel. Aksjen endte opp 25,49 prosent til 53,90 kroner.For tankreder Herbjørn Hansson og hans Monaco-baserte sønn Alexander Hansson, er dette deilig lesing. Gjennom deres selskap High Seas sitter de på 10,19 prosent av aksjene i Photocure. Dagens oppgang betyr at verdien av deres aksjer har økt med drøye 24 millioner kroner. Far og sønn Hansson sitter nå på Photocure-aksjer verdt rundt 118,6 millioner kroner.Skal en tro Alexander Hansson kommer denne aksjebeholdningen til å bli mye mer verdt. Ikke overraskende tror han at Photocure-aksjen skal videre opp. - Dette er bare begynnelsen, sier Hansson til Hegnar.no. Han forteller videre at han mener denne avtalen er verdt 100 kr per aksje. På spørsmål om han vil vurdere å sikre noe gevinst på dagens kursnivå sier Hansson:- Jeg er ikke selger av aksjen, tar ikke gevinst før start. Hansson legger til at han mener selskapet allerede har god progresjon med sitt andre produkt, Cysview, i USA.- Penetrering av markedet i USA og andre store markeder krever tålmodighet og langsiktighet, avslutter han.

photocure
alexander hansson
herbjørn hansson
Nyheter
Børs