For første gang siden 2001 noterer Hermine Midelfarts Pescara AS, tidligere Midelfart Invest, underskudd.Investeringsselskapet til søsteren til Celina Midelfart, fikk i fjor et resultat etter skatt på minus 32,51 millioner kroner, mot 57,66 millioner kroner året før.Midelfart sitter også på en eierandel på 100 prosent i Pescara II, Tvetenveien 40, samt en eierandel på 96,15 prosent i Pescara Invest.Reduserte inntekterInntektene beløp seg til 88.801 kroner, mot 56,90 millioner kroner i 2017, mens finansinntektene endte på 0,91 millioner kroner, mot 2,16 millioner kroner året før.Midelfart tok ut et utbytte i 2018 på 20 millioner kroner, sammenlignet med 25 millioner kroner året før.Midelfart har i 2018 redusert sin andel av penger i banken. Under sum bankinnskudd, kontanter og lignende noteres et beløp på 48,49 millioner kroner, ned fra 191,22 millioner kroner i 2017.Stort urealisert tapRenteinntekter på obligasjoner beløp seg til over to millioner kroner, mens mottatte aksjeutbytter var 7,55 millioner kroner, mot 10,81 millioner kroner i 2017. Gevinst ved salg av verdipapirer var for investeringsselskapet i 2018 på 26,98 millioner kroner, mot 29,23 millioner kroner året før.
Søstrene skilte lag Etter at Midelfart Invest på fem år hadde generert et overskudd på 270 millioner kroner, ble det i oktober i fjor klart at Hermine Midelfart tok over selskapet selv.Hermine Midelfart hadde ifølge Finansavisen gjennom de seneste årene økt sin eierandel i Midelfart Invest på bekostning av sin søster Celinas. Hermine ble dermed da eneeier, med unntak av et mindre antall aksjer som var eiet av forvalterne Geir Moe og Hans Erling Bakke.Samtidig med at Celina Midelfart solgte sine aksjer, gikk hun ut av styret i selskapet. Midelfart Invest endret også navn til Pescara Invest.«Det har de senere årene vært mindre aktivitet i søstrenes felles selskap, Midelfart Holding, da Celina Midelfart har gjort mange av sine investeringer på egenhånd gjennom sitt Midelfart Capital. Dette inkluderer både Storebrand-engasjementet samt Avida og Borr», skrev avisen i oktober i fjor.Oljesmell for CelinaInvesteringsselskapet til søster Celina Midelfart, Midelfart Capital, endte med negativt resultat i 2018.- Fjoråret ble veldig skuffende. Alt av energi kollapset på tampen av 2018, men det fundamentale i de casene vi jobber med er «in takt», så det gjelder bare å holde ut. Energi relaterte aksjer i porteføljen utgjorde det vesentlige av tapene, kommenterer Celina Midelfart til Hegnar.no.Les også: - Hittil i år ser det fornuftig lovende ut, men jeg tar høyde for at tålmodighetstest fortsetter en liten stund til, kommenterer Midelfart.Les også: