Hever bunnlinjen etter å ha dratt inn 1,6 milliarder

Bakehuset økte overskuddet i 2018.

Børs

- Sett i lys av en generell svak markedsvekst og svært høye energikostnader, er vi, alt i alt, godt fornøyd med både topplinjen og resultatet, kommenterer Øystein Halvorsen administrerende direktør i Bakehuset til Hegnar.no.Bakehuset økte bunnlinjen med 6,74 millioner kroner i 2018. Årsresultatet endte på 58,14 millioner kroner, mot 51,40 millioner kroner året før.Driftsresultatet til selskapet som produserer og selger baker- og konditorvarer noteres til 75 millioner kroner, mot 67,86 millioner kroner i 2017.Inntektene opplevde et løft på seks prosent til 1,60 milliarder kroner, mot 1,51 milliarder kroner året før.- Topplinjen så langt i 2019 er omtrent på nivå med fjoråret, sier Halvorsen.Kostnadene opp 5 pstSamtidig som inntektene økte, hevet også kostnadene seg med fem prosent fra 1,45 milliarder kroner i 2017 til 1,52 milliarder kroner i fjor.Totalkapitalen ved utgangen av året var 710 millioner kroner, sammenlignet med 670 millioner kroner året før. Egenkapitalandelen utgjorde 59 prosent, mot 54 ved utgangen av 2017.«Selskapets likviditetssituasjon ansees å være god», heter det i årsberetningen.Svak markedsvekstDet er ifølge Halvorsen en utfordringen at markedsveksten er svak.-Volummessig viser markedet for brød- og bakervarer i Norge en svak tilbakegang. I tillegg er konkurransen fra import av bakervarer fremdeles sterk. Lavere råvarepriser og lavere lønninger i kombinasjon med større og mer automatiserte bakerier på kontinentet gjør det utfordrende å konkurrere på enkelte produktområder for norske bakerier.- Vi må derfor ha fokus på det vi kan være gode på, eksempelvis gode bakeprosesser, ferske bakervarer med nærhet til markedet som treffer norske forbrukeres preferanser. Det er høyt fokus på helse, sunnhet, grove produkter, miljø og bærekraft, og mye av vår produktutvikling er basert på dette, fortsetter sjefen for Bakehuset.Del av NorgesGruppenSelskapet er datterselskap av NorgesGruppen Merkevare, og inngår i konsernregnskapet til NorgesGruppen. Produksjonen er lokalisert 11 ulike steder i Sør- og Midt-Norge, med hovedkontor i Oslo.

bakehuset
regnskap
årsresultat
Nyheter
Børs