HitecVision har fullført milliardoppkjøp

Oppkjøpsfondet hentet 6,7 milliarder til oppkjøpet av Solveig.

Børs

Det var ikke en spøk da det Stavanger-baserte oppkjøpsfondet HitecVision 1. april annonserte at det hadde inngått en avtale om å kjøpe alle aksjene Solveig Gas Holdco, eierselskapet til Solveig Gas Norway, som igjen eier 25,6 prosent av Gassled.Via rørsystemet til Gassled transporteres norsk gass til kunder i Europa.Selgerne av Solveig Gas, også det et Stavanger-basert selskap, var CPP Investment Board European Holdings, Infinity Investments og Allianz Infrastructure Norway Holdco. Førstnevnte er Canadas statlige pensjonsfond, og nummer to er et heleid datterselskap av Abu Dhabi Investment Authority.Endelig fullføring av oppkjøpet var betinget av godkjennelse fra en rekke norske myndigheter. Onsdag var disse på plass.Prisen ble ikke oppgitt, men i forbindelse med oppkjøpet har HitecVision, etter det Hegnar.no forstår, hentet 6,7 milliarder kroner i markedet med blant andre SEB som en av tilretteleggerne. Senior partner Alf C. Thorkildsen sa til Reuters i mai at Gassled-andelen danner grunnlaget for et nytt oljeleting- og produksjonsselskap med sin stabile inntektsstrøm. MilliardomsetningSolveig Gas hadde en omsetning på 6,54 milliarder kroner i 2018, etter en økning på 225 millioner kroner fra året før.En enda større kostnadsøkning, hovedsakelig knyttet til en høyere strømregning, spiste imidlertid opp inntektsøkningen, slik at driftsresultatet falt med 633 millioner til 3,27 milliarder kroner.Bunnlinjen viste et underskudd på 80 millioner kroner, fra et overskudd på 193 millioner kroner i 2017.Den tre personer store ledelsen fikk en samlet kompensasjon, inkludert pensjonsforpliktelser, på 9,4 millioner kroner. Lønnsutgiftene for selskapets totalt fem ansatte økte fra 9,8 millioner kroner i 2017 til 13,2 millioner kroner i fjor.Ved utgangen av 2018 var den eksterne, langsiktige gjelden bokført til snaut 7,7 milliarder kroner, hvorav i underkant av 6,2 milliarder er obligasjonsgjeld.

hitecvision
stavanger
oppkjøpsfond
gassled
solveig energi
seb
emisjon
oppkjøp
Nyheter
Børs