Hofseth Biocare henter penger

Gjennomfører rettet emisjon

I en børsmelding skriver Hofseth Biocare at det vil gjennomføre en rettet emisjon mot norske og internasjonale investorer.Selskapet vil utstede aksjer verdt om lag 118 millioner kroner. Tegningskursen er satt til fire kroner per aksje og minste tegningsbeløp er 100.000 euro. Tegnigsperioden begynte etter børsslutt i dag og avsluttes fredag kl. 16.Nettoprovenyet vil blant annet brukes til salgs- og markedsføringsaktiviteter og videre studier.Hofseth Biocare-sjef Roger Hofseth har tegnet seg for aksjer verdt 15 millioner kroner, opplyses det.