Ingvild Borgen Gjerde: - Markedene ser skumle ut

Sannsynligheten for børsfall øker og Gjerde ser flere varsellamper. Men børsfesten er ikke over ennå. 

Børs

- Globale aksjemarkeder ser litt skumle ut, spør du meg. Inntjeningsveksten blant selskapene har falt så langt i år, nøkkeltallene fra både USA, Europa og Kina har vist tegn til svakhet, og likevel har børsene i USA steget solid gjennom første halvår, og nådd nye rekordnoteringer nå i juli.Det sier Ingvild Borgen Gjerde, rente- og valutaanalytiker i DNB Markets. De amerikanske aksjemarkedene har stort sett vært preget av en lang kontinuerlig opptur i 2019 og har allerede lagt bak seg flere børsrekorder. Av de tre store indeksene har Dow Jones styrket seg 17,3 prosent hittil i år, mens fasiten for S&P 500 og Nasdaq viser en oppgang på 19,9 og 24,4 prosent. Her hjemme har Oslo Børs steget 9,3 prosent i samme periode. - Det skyldes forventningen om lave renter og mer pengetrykking fra sentralbankene, og at investorene ikke har så mange attraktive alternativer å putte pengene sine i enn aksjer. Det er ikke et sunt marked. Men det betyr ikke at det ikke kan fortsette. Hvis sentralbankene kutter rentene, som de nå nesten er tvunget til å gjøre, samtidig som nøkkeltallene fra Europa og USA bedrer seg litt, så kan børsoppgangen fint fortsette ut året, sier analytikeren til Hegnar.no.Enig med Hermanrud og Myrseth - Peter Hermanrud  i Sparebank 1 Markets advarer om økt risiko og ser økt sannsynlighet for børsfall, mens Stig Myrseth tror festen i aksjemarkedet kan vare lenge. Hva er ditt syn?- Jeg er helt enig med begge to. Jo lenger oppgangen i aksjemarkedet fortsetter, uten at det er drevet av bedre vekst- og inntjeningsutsikter, men heller av forventninger om støttende sentralbankpolitikk og lave renter, så øker selvfølgelig sannsynligheten for et børsfall. Men hvis sentralbankene leverer, som vi tror de gjør, så er det lite som tilsier at børsfallet skal komme med det første. Gjerde ser på nåværende tidspunkt ikke noen konkrete triggere i markedet. Men øyner i stedet flere varsellamper. - Varsellampene er jo det enkle faktum at børsene stiger til tross for svakere inntjeningsvekst, svakere økonomiske nøkkeltall, og mange risikofaktorer knyttet til handelskrig og andre geopolitiske spenninger. Den store risikofaktoren fremover er knyttet til det at sentralbankene nærmest er tvunget til å fortsette å holde rentene lave og tilføre markedet likviditet, men snart når de jo en grense der de ikke kan gjøre så mye mer for å støtte opp markedene og økonomien. Hva skjer da?- Når investorene innser at sentralbankene ikke har mer å komme med tror jeg det ligger an til et større tilbakeslag i markedet, men jeg ser ikke hva triggeren skal være helt spesifikt, mener analytikeren. Et annet moment som preger overskriftene er Donald Trump, handelskrigen mellom USA og Kina. Selv om det flere ganger har blitt meldt om fremgang i samtalene, tror ikke DNB Markets på noen snarlig løsning. - Vi er ikke så optimistiske til sagen videre når det gjelder handelskrigen og forholdet mellom USA og Kina. Vi tror ikke at de kommer til noen enighet, og at USA vil sette opp tollsatsene til 25 prosent på alle varer de importerer fra Kina i løpet av året. Andre mer kvalitative tiltak knyttet til kinesiske enkeltselskaper kommer nok også. De økonomiske konsekvensene er negative, men ikke nødvendigvis veldig dramatiske, i alle fall ikke på kort- og mellomlang sikt, sier hun. 

aksjemarkedet
Nyheter
Børs