Innsider kjøper Solon-aksjer igjen

Børs

UFI AS har fredag kjøpt 18.000 aksjer i Solon Eiendom ASA, ifølge en melding.Kjøpet ble gjort til kurs 35,6262 per aksje, tilsvarende 641.272 kroner. Styremedlem Øystein A. Landvik eier 33,34 prosent av aksjene i UFI. Etter transaksjonen eier UFI 252.175 aksjer i Solon Eiendom. USI har videre en TRS-avtale med underliggende eksponering til 6.743.502 aksjer, tilsvarende 10,01 prosent av selskapets totale aksjekapital og stemmer.

solon eiendom
Nyheter
Børs