Jekker opp kursmålet etter fredagens nyheter

Fredag morgen la Aker BP frem sine kvartalstall. Selskapet fikk et resultat etter skatt på 62 millioner dollar i årets andre kvartal, sammenlignet med 128 millioner dollar samme kvartal i fjor. På forhånd hadde analytikerne ventet et resultat etter skatt på 77,13 millioner dollar, ifølge estimater fra Bloomberg. Inntektene beløp seg til 785 millioner dollar, sammenlignet med 925 millioner dollar i andre kvartal 2018. Dette var bedre enn analytikernes forventninger på 768 millioner dollar. Samtidig med kvartalsrapporten melder Aker BP at det er i ferd med å fullføre boringen av en utforskingsbrønn på Liatårnet. Brønnen har påvist olje, og størrelsen på funnet er estimert til mellom 80 og 200 millioner fat oljeekvivalenter. Ytterligere datainnsamling og analyse er nødvendig for å kunne bestemme dreneringsstrategi og utvinningsgrad, opplyses det. Aker BP er operatør og har en eierandel på 90,26 prosent. Analytiker Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets er godt fornøyd med fredagens nyheter. Ifølge TDN Direkt velger han å jekke opp kursmålet på Aker BP-aksjen til 305 kroner fra tidligere 295 kroner som følge av Liatårnet-funnet.Han trekker frem at prospektet tidligere ikke har blitt presentert for markedet, og at han dermed ikke har tillagt det noe verdi før nå.I skrivende stund omsettes aksjen for 269,90 kroner, opp 1,89 prosent. Det betyr at aksjen er opp 14,17 prosent den siste måneden mens den har lagt på seg 28,17 prosent hittil i år.