Jobless claims bedre enn ventet

223.000 jobless claims i forrige uke.

Børs

Sesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) var 221.000 i forrige uke, ned fra reviderte 229.000 fra uken før.Konsensus lå ifølge vår makrokalender  på 223.000 jobless claims.Fire ukers snitt kom inn på 222.250, opp fra reviderte 221.750 uken før.Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) steg fra reviderte 1.694.000 (opprinnelig rapportert: 1.688.000) per 22. juni til 1.686.000 per 29. juni. Les mer her.Antallet sysselsatte i den private sektoren i USA steg med 102.000 personer i juni, ifølge en undersøkelse foretatt av ADP Employer Services.På forhånd var det ventet en oppgang i sysselsettingen på 140.000 personer, ifølge Reuters-konsensus.HandelsbalansenDen amerikanske handelsbalansen for varer og tjenester viste et underskudd på -55,5 milliarder dollar i mai.På forhånd var det ventet et underskudd på 54,0 milliarder dollar, ifølge Reuters-konsensus.

jobless claims
Nyheter
Børs