- Kan ha bidratt til å fyre opp under forventninger om rentekutt

DNB Markets' makroøkonom Jeanette Strøm Fjære om skuffende nøkkeltall, og dagens viktigste hendelser.

Publisert 25. juli 2019 kl. 07.53
Oppdatert 27. aug. 2019 klokken 17.49
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 718 ord
«Både S&P og Nasdaq nådde nye rekorder i går med en oppgang på henholdsvis 0,5 og 0,8 prosent. Dow Jones ble imidlertid trukket ned av noe skuffende selskapsrapportering og endte dagen ned 0,3 prosent», skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i morgenrapporten til DNB Markets.I Europa var utviklingen blandet, men børsen i Storbritannia gjorde det dårligst med en nedgang på 0,7 prosent. I Asia åpner børsene svakt oppover i dag. I rentemarkedene var bevegelsene generelt nedover, med fall i både amerikanske og europeiske statsrenter. 
«De skuffende PMI-ene for industrien i både Europa og USA kan ha bidratt til å fyre opp under forventninger om rentekutt fra de store sentralbankene», mener makroøkonomen.Oppdatert: Arbeidskraftundersøkelsen viste at det i mai var 95.000 arbeidsledige i Norge, justert for sesongvariasjoner. Dette tilsvarer 3,4 prosent av arbeidsstyrken.«Det er, urovekkende nok, de mer fremoverskuende delindeksene som faller mest. Videre er det industrien som svikter, mens tjenestesektorene fortsetter å gjøre det greit. Og det er spesielt tysk industri som gjør det svakt, selv om også den franske industrisektoren skuffet i juli. Markit forklarer den negative utviklingen med geopolitiske bekymringer, handelshindringer, Brexit og en svekkelse i bilindustrien (spesielt i Tyskland)», skriver Strøm Fjære.«Om noen hadde håpet at vi var på vei mot normalisering av pengepolitikken i Europa, vil de nok snart bli skuffet. Nye lettelser er med all sannsynlighet på vei», mener makroøkonomen. «ECB har vært så klar i sin kommunikasjon om at den er «determined to act», med bakgrunn i sviktende nøkkeltall, lav inflasjon og at inflasjonsforventninger har falt markert siden årsskiftet. Vi ser sånn sett ingen grunn til å vente med å kutte renten».
Euro fortsatte å svekke seg i går og EURUSD falt  til 1,1136, det laveste nivået siden mai. Kronekursen hentet seg imidlertid litt inn igjen, tross et fall i oljeprisen og trolig trukket med av bevegelsen i de store valutakryssene. EURNOK er ned 0,5 prosent siden i går morges til 9,63, mens USDNOK er ned 0,4 prosent til 8,65.Flere nøkkeltallArbeidskraftsundersøkelsen fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) publiseres allerede klokken 08.00. Konsensus venter at ledighetsraten var uendret på 3,2 prosent i mai. «Etter å ha vaket rundt 4 prosent et års tid, har ledighetsraten avtatt fra 4 prosent i oktober 2018 til 3,2 prosent i april i år både som følge av høyere sysselsetting og som følge av et fall i arbeidsstyrken. Nå er ledigheten godt under det ledighetsnivået Norges Bank anser som normalt», skriver Strøm Fjære i rapporten.Det kommer også flere andre nøkkeltall av interesse i dag, som den tyske Ifo-indeksen, som ifølge makroøkonomen blir interessant i lys av de svake tallene fra Tyskland i går. Det kommer også arbeidsledighetstall og tillitsindikatorer for både husholdninger og næringslivet fra Sverige. Fra USA kommer de første estimatene på ordre av varige goder i juni, hvor konsensus venter en oppgang på 0,8 prosent etter fall sist måned, og førstegangssøkende til ledighetstrygd.KjempeskuffInnkjøpsjefindeksene i eurosonen falt juli, mens konsensus på forhånd hadde ventet små endringer. Nedgangen gjør at BNP-veksten i euroområdet ser ut til å halveres fra svake 0,2 prosent i 2. kvartal til 0,1 prosent i 3. kvartal, ifølge Markit som står for publiseringen av PMI-ene.PMI-ene er ikke de eneste nøkkeltallene fra eurosonen som har skuffet over noe tid, og i dag får vi vite mer om hvordan sentralbanken ser på utviklingen.Mer stimulus Ifølge Bloomberg tror 35 av 41 spurte økonomer at pengepolitikken holdes uendret på dagens møte i ECB. De fleste av disse tror imidlertid ECB vil sende signaler om at innskuddsrenten vil settes ned med 10 basispunkter til -0,5 prosent i september.De resterende seks tror på rentekutt allerede nå, der én av respondentene tror på kutt til -0,6 prosent, mens resten tror på -0,5 prosent.Markedsprisingen i OIS-markedet indikerer også ifølge Bloomberg en sannsynlighet på 54 prosent for et rentekutt på 10 basispunkter på dagens møte.Noen venter også at ECB vil annonsere en ny pakke med QE på septembermøtet eller senere i år.«I tillegg kan det være at ECB sammen med rentekuttet vil endre likviditetsstyringssystem, slik at en mindre del av bankenes reserver vil forrentes til den negative renten», heter det fra Strøm Fjære. Tror på kutt nåDNB Markets tilhører mindretallet og tror ECB kan overraske med et rentekutt og annonsering av QE allerede nå.I tillegg viser forskning gjort av ECB ifølge makroøkonomen at politikktiltak har større effekt når de kommer som en pakke enn hver for seg.«Det er et argument for at ECB annonserer mer QE allerede nå», skriver hun.