Kjempeår for Hagen - 2,84 milliarder gevinst i aksjer

Hagen taper på to, men én aksje drar lasset.

Stein Erik Hagen har gjennom sitt holdingselskap Canica AS blant annet investeringer i Orkla og Arcus. Komplett Bank har han eiendeler i gjennom Canica Invest ASOrklaCanica AS har 194.150.000 aksjer i Orkla.I tillegg eier han 50.050.000 aksjer gjennom Tvist 5 AS, og 5.800.000 aksjer gjennom Stein Erik Hagen AS. Totale aksjer er da 250.000.000, en eierandel på omtrent 24,53 prosent.Siste børsdag i 2018 stengte Orkla i 68,04 kroner. Ved stengetider i går ble Orkla omsatt for 78,28 kroner. Avkastningen tilsvarer 10,24 kroner.Det gjør at Hagens aksjer i 2019 har hatt en verdistigning på 2,56 milliarder kroner i 2019.Orkla har også utbetalt utbytte på 2,6 kroner i 2019. Hagen fikk da totalt utbytte på 650 millioner kronerHagen har da "tjent" omtrent 3,21 milliarder kroner så langt i 2019 på posisjonen i Orkla.Etter kvartalstall i dag er Orkla i skrivende stund ned 1,3 prosent til 77,26 kroner. Det vil si at gevinsten i dag er redusert med 198 millioner kroner.Komplett BankHagens eierandel i Komplett Bank er 35.747.285 aksjer. Det gjør at han har en eierandel på 19,56 prosent.Komplett bank stengte i 12,6 kroner etter siste handelsdag i 2018. I går stengte aksjen i 9,6 kroner. Det vil si at kursfallet siden starten av 2019 har vært tre kronerVerditapet fra Komplett Bank i 2019 beløper seg til 107,24 millioner kroner.Komplett Bank er i skrivende stund ned 1,35 prosent til 9,47 kroner. Det vil si at Hagen i dag har tapt ytterligere 4,65 millioner kroner.ArcusHagens eierandel i Arcus er 28.607.626 aksjer. Det gjør at han har 42,06 prosent eierandel i selskapet.Arcus stengte i 41 kroner etter siste handelsdag i 2018. I går stengte aksjen i 36,6 kroner. Kursfallet har siden starten av 2019 vært 4,4 kroner. Posisjonen i Arcus gir et verditap på 125,87 millioner kroner.Arcus har også utbetalt utbytte på 1,66 kroner i 2019. Hagen har totalt mottatt utbytte på omtrent 47,49 millioner kroner.Verditapet fra Arcus i 2019 beløper seg til 78,38 millioner kroner.Arcus er i skrivende stund uforandret fra i går.TotalgevinstPosisjonen i disse tre aksjene gjorde at Hagen omtrent har "tjent" 2,84 milliarder kroner hittil i år. Hagen har også eierandeler i andre selskaper som The Well, Komplett og Jernia, men det er uvisst hvilken avkastning Hagen har hatt på disse i 2019.Les også: Den nakne sannhet om Hagens pengesluk