Kjøpte 90.000 aksjer i Schibsted

Børs

Stiftelsen Tinius har gjennom Blommenholm Industrier AS 18. juli kjøpt 90.000 B-aksjer i Schibsted.Selskapet betalte 222,13 kroner per aksje, og måtte totalt ut med omtrent to millioner kroner.Stiftelsen Tinius og Blommhenholm Industrier AS er representert i styret gjennom Ole Jacob Sunde, som er styreleder.Etter transaksjonen eier Blommenholm Indsutrier 28.188.589 A-aksjer og 29.653.924 B-aksjer.Hitill i år er Shibsted ser. A opp 11,19 prosent, mens Schibsted ser. B er opp 18,24 prosent.Les hele meldingen her.

Nyheter
Børs