KLP tar dekning i fem gamle kjenninger

Etikkrådet kommer med klare anbefalinger

Børs

Norges største pensjonsselskap skriver tirsdag i en melding at de har besluttet seg for å ta fem selskaper som tidligere har vært ekskludert inn i varmen igjen.KLP kommer med følgende begrunnelser til investeringene:Walmart: Walmart Inc og Wal-Mart de Mexico SAB de CV ble utelukket i 2003 etter en vurdering av risikoen for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene. Etikkrådet anser at grunnlaget for utelukkelse ikke lenger er til stede. Dette betyr at KLP igjen har dekning i verdens største detaljist og bedrift.General Dynamics: General Dynamics Corp ble utelukket i 2005 på grunnlag av produksjon av klasevåpen. Selskapet har gjort det klart overfor Etikkrådet at slik produksjon nå er avsluttet. Grupo Carso: Grupo Carso SAB de CV ble utelukket i 2011 på grunnlag av produksjon av tobakk. Selskapet har gjort det klart overfor Etikkrådet at det ikke lenger er involvert i tobakksproduksjon.Rio Tinto: Rio Tinto Ltd og Rio Tinto Plc ble utelukket i 2008 etter en vurdering av risikoen for alvorlig miljøskade relatert til Grasberggruven i Indonesia. Selskapet har gjort det klart overfor Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (Etikkrådet) at de har undertegnet en avtale om salg av sine interesser i gruven. Nutrien: Nutrien Ltd, tidligere Potash Corporation of Saskatchewan, ble utelukket i 2011 etter en vurdering av risikoen for brudd på grunnleggende etiske normer i forbindelse med selskapets virksomhet i Vest-Sahara. Etikkrådet vurderer at denne virksomheten nå har opphørt. - Rio Tinto er et av verdens største gruveselskaper og har tidligere vært en stor kullprodusent. I løpet av 2018 har selskapet solgt seg helt ut av kull. Det er gledelig å inkludere et selskap som går ut av en kontroversielle gruve og i tillegg nå har solgt seg ut av kull, sier Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning. 

klp
rio tinto
walmart
Nyheter
Børs