Kolbjørn Giskeødegård: - Vi har aldri sett høyere priser

Festen er ikke over. God utbyttekapasitet, høye priser og en vedvarende supersykel, mener sjømatanalytiker.

- Prisene i spotmarkedet har vært noe bedre enn i Q1, samtidig har det vært god produksjon i sjø, noe som normalt betyr at man har grei kostnadskontroll, så i sum bør man se noe økte marginer i Norge, sier Kolbjørn Giskeødegård, analytiker i Nordea Markets. Etter kraftig prisfall i starten av juni, var det mer stabile priser i månedsskiftet på mellom 55 og 60 kroner . Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viste onsdag at oppnådd laksepris per kilo for uke 27 kom inn på 61,06 kroner for fersk laks og 65,79 kroner for frossen laks. Samtidig har forward-kurven for resten av året kommet ned én til to kroner fra august og ut året. - Laksemarkedet virker sterkt, vi har sett 9 prosent vekst i EU-markedet første fem måneder av 2019, samtidig ser vi også en sterk vekst av lakseeksporten til Kina og dette gjelder både fra Norge og Chile. Her spiller nok generell importvekst i proteiner (drevet av svinepest og dødelighet) og generell etterspørselsvekst inn, sier han til Hegnar.no.Laksefest og høyere priser- Hvordan tror du lakseprisen utvikler seg videre?- Sesongmessig lavere i andre halvår, men pga. bortfall av volumer som en følge av algedød i mai, forventes noe høyere andre halvårspriser enn det vi hadde estimert opprinnelig, forteller Giskeødegård.Sjømatindeksen på Oslo Børs er hittil i 2019 opp 12,4 prosent. I samme periode har The Scottish Salmon Company steget 65 prosent (godt hjulpet av oppkjøpsinteresse), mens Bakkafrost har steget 22,1 prosent og Mowi er opp 19,7 prosent. , Grieg Seafood har styrket seg 30 prosent, mens SalMar er opp 8,2 prosent. Austevoll Seafood og Lerøy Seafood er ned 3,5 og 3,6 prosent i 2019. - Vårt prisestimat for perioden 2019-21 er 61 kroner, vi forventer fortsatt høy inntjening og god utbyttekapasitet de nærmeste årene, så festen er ikke over, sier analytikeren.- Hvordan er oppdrett som investorobjekt? Er oppdrettselskapene overpriset?- Sektoren er lavt priset sammenlignet med mange andre sektorer, historisk har dette gitt mening gitt at sektoren har vært til dels supersyklisk. Vi er nå inne i det tredje året på rad med laksepriser rundt 60 kroner og forwardmarkedets forventninger er at dette nivået vil vare også neste par årene, sier han til Hegnar.no. - Vi har med andre ord aldri sett så høye laksepriser, så stabilt (målt i snitt per år) over så lang tid tidligere. Med dette i mente så ser det ut som sektoren er i ferd med å prises høyere på mer stabilitet og bedre visibilitet. Sektoren har med andre ord beveget seg fra å være supesyklisk til å være i en (vedvarende) supersykel.