Komplett Bank får smekk av Finanstilsynet

Skal ha hatt besparelser ved mangelfulle anti-hvitvaskingstiltak. 

Børs

Finanstilsynet legger til grunn at Komplett Bank har hatt besparelser ved at lovbruddene på hvitvaskingsloven kan knyttes til manglende ressursbruk på anti-hvitvaskingstiltak, skriver TDN Direkt. Det fremgår av et brev fra Finanstilsynet til Komplett Bank datert 3. juli.«Overtredelsene av hvitvaskingsloven anses å være alvorlige. Det er videre snakk om løpende og alvorlige manglende etterlevelse over tid, siden Bankens oppstart i mars 2014. De fleste kravene i loven som banken er i brudd med, er forpliktelser som også var gjeldende under 2009-loven. Lovbruddene skyldes klart klanderverdig adferd fra Banken, da den manglende etterlevelsen av loven synes å være et resultat av manglende kompetanse, ressurstilførsel og prioriteringer. Det legges til grunn at Banken har hatt besparelser ved at lovbruddene kan knyttes til manglende ressursbruk på anti-hvitvaskingstiltak», heter det i brevet.Blant forhold som trekkes frem av tilsynet er at Komplett Bank «har en svært mangelfull oppfølging av alarmene som utløses i det elektroniske transaksjonsovervåkningssystemet, ved at det kun vurderes et mindre utvalg" (..) "Videre viste dokumentasjon fra banken at forhold som faktisk undersøkes, blir liggende opptil fem måneder».Komplett Bank meldte tidligere onsdag at de er ilagt et gebyr på 18 millioner kroner fra Finanstilsynet etter at tilsynet har gjennomgått bankens anti-hvitvaskingsrutiner.Stein Erik Hagens Canica Incest AS er største aksjonær med 19,6 prosent av aksjene.Aksjen stiger allikevel 3,33 prosent til 9,62 kroner på Oslo Børs onsdag.

Nyheter
Børs