Komplett må betale 18 millioner til Finanstilsynet

Børs

Komplett Bank er ilagt et gebyr på 18 millioner kroner fra Finanstilsynet, opplyses det i en børsmelding.Det skjer etter en gjennomgang av bankens anti-hvitvaskingsrutiner.Det ble ikke funnet noe hvitvaskingsvirksomhet eller forsøk på hvitvasking av penger i inspeksjonen.Komplett Bank erkjenner imidlertid at de interne rutinene tidligere ikke har reflektert kompleksiteten i regelverket.- Vi aksepterer gebyret og legger vekt på at Komplett Bank, siden inspeksjonen ble foretatt, har gjort betydelige tiltak for å sikre samsvar. Banker og finansindustrien spiller en stadig viktigere rolle i kampen mot hvitvasking av penger, i nært samarbeid med offentlige myndigheter og andre instituasjoner, sier adm. direktør Jan Haglund i en kommentar.Gebyret vil ifølge meldingen bli regnskapsført som kostnad i 2. kvartal og bli betalt i 3. kvartal.Les hele meldingen her.

komplett bank
Nyheter
Børs