Kongsberg Automotives skuffer stort i andre kvartal

Tallene for andre kvartal kommer inn betydelig under forventning

Kongsberg Automotive melder om et resultat etter skatt på 4,9 millioner euro i andre kvartal 2019, mot 4,2 millioner euro i samme periode året før. Forventning, riktig nok justert lå på 12 millioner.Resultat per aksje ble 0,01 euro, mot 0,01 euro ved samme korsvei i fjor. Analytikernes forventning lå til sammenligning på 0,03 euro.Resultatet før skatt ble 13,5 millioner euro, sammenlignet med 7,3 millioner euro året før. Forventning lå på 18,5 millioner euro. Driftsresultatet ble 19,2 millioner euro, mot 15 millioner euro året før. Driftsinntektene beløp seg til 294,3 millioner euro, sammenlignet med 287,5 millioner euro i andre kvartal 2018. Dette tilsvarer en økning på 2 prosent. Konsensus lå på 306 millioner euro. Konsensusestimater er hentet fra Bloomberg.Tynget av makrofaktorerSelskapet peker på at makrofaktorer tynget resultatet i andre kvartal, råvarepriser, økte lønnskostnader i Mexico og høyere tollsatser er blant årsakene. Selskapet fremmer samtidig at topplinje-veksten var skuffende og følgelig kom inn under forventning. Videre har EBIT-marginen bedret seg betydelig sammenliknet med samme kvartal i 2018, hovedsakelig et resultat av reduserte restruktureringskostnader. Kontantbeholdningen har økt noe gjennom andre kvartal, og beløper seg til pluss tre millioner euro. Til sammenligning økte tilsvarende post med nesten 13 millioner euro i 2018. Nedgangen foreårsakes av lavere kontantstrøm fra operasjonelle aktiviterter, samt en capex kostand på 16,6 millioner euro.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også