Kongsberg med flere avtaler

Forsvarets Logistikkorganisasjon signerer intensjons- og samarbeidsavtale med Kongsberg Defence & Aerospace.

Børs

Kongsberg Defence & Aerospace (Kongsberg) og Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) har onsdag signer to avtaler, ifølge en melding fra selskapet.Den første avtalen er en intensjonsavtale om mulig samarbeid og beredskap, mens den andre avtalen er en strategisk samarbeidsavtale om luftsystemer, opplyses det.Avtalepartene har til intensjon å vurdere mulighetsrommet for videreutvikling av strategisk samarbeid. Første milepæl i dette samarbeidet er inngåelse av samarbeidsavtale for luftsystemporteføljen mellom Kongsberg Aviation Maintenance Services (tidligere AIM Norway AS) og FLO, ifølge meldingen. - Det er viktig for oss å forsterke samarbeidet med industrien i Norge slik at vi kan dekke Forsvarets behov for vedlikehold og service også i fremtiden. Denne avtalen starter med vedlikehold av luftforsvarets systemer, og vi håper at vi på sikt kan utvide dette strategiske samarbeidet, sier Petter Jansen, adm. direktør i FLO, i meldingen. - Med oppkjøpet av AIM, nå Kongsberg Aviation Maintenance Services, er vi godt rustet for å støtte Forsvaret med denne type vedlikeholdsoppgaver. Denne avtalen viderefører det gode samarbeidet vi har med FLO, og bidrar til sikre oppdragsmengden for våre ansatte i Kongsberg Aviation Maintenance Services, sier Eirik Lie, adm. direktør i Kongsberg Defence & Aerospace, i meldingen. 

kongsberg gruppen
kongsberg defence & aerospace
Nyheter
Børs