Konsumprisene innfrir i USA

Beskjedne prisbevegelser.

De amerikanske konsumprisene steg 0,1 prosent fra mai til juni, viser til fra USAs myndigheter.På årsbasis var prisene opp 1,6 prosent.Konsensus pekte ifølge vår makrokalender mot ingen endring på månedsbasis og 1,6 prosent oppgang på årsbasis.Eksklusive mat og energi (kjerneinflasjonen) steg prisene 0,3 prosent fra mai til juni og 2,1 prosent på årsbasis.Her lå forventningene på 0,2 og hhv. 2,0 prosent.Les mer her.