Kraftig resultatbedring fra ABG

Investeringsbanken har fått vind i seilene igjen.

ABG Sundal Collier presenterer tall for andre kvartal fredag.Resultatet kom inn på 61 millioner kroner, mot 36 millioner kroner ved samme korsvei i fjor. Resultat før skatt beløp seg til 86 millioner kroner, mot 69 millioner kroner året før.Driftsresultatet endte på 85 millioner, mot 69 millioner kroner i fjor.Personalkostnadene kom inn på 194 millioner kroner, mot 160 millioner kroner ved samme korsvei i fjor.Investeringsbanken omsatte for 345 millioner kroner i kvartalet, mot 309 millioner kroner året før.Økt aktivitet og flere store bonds-transaksjoner forklarer en god del av resultatforbedringen.Omsetningen per hode kom inn på 1,25 millioner kroner i kvartalet, opp fra 1,18 millioner kroner året før.Egenkapitalavkastningen (annualisert) kom inn på 39,4 prosent, mot 19,4 prosent ved samme korsvei i fjor.