Langt svakere år for meglermygg

Spådde vekst, men omsetningen falt krafitg.

Det lille meglerforetaket Christiania Securities som holder til i Oslo og spesialiserer seg på teknisk analyse, og tilbyr rådgivning og netthandel innen finansielle instrumenter, hadde et sterkt 2017. Selskapet hadde da inntekter på totalt 14,4 millioner kroner og satt igjen med 3,7 millioner kroner på bunnlinjen. Etter det sterke året slo eier Oddbjørn Hollen på stortromma, og tok ut et utbytte på fem millioner kroner. I årsberetningen for 2017 het det: - Styret ser positivt på den videre utvikling både i de markeder selskapet opererer i og for selskapets egen videre vekst. Spådommen slo imidlertid ikke inn for 2018. Meglerforetakets ferske regnskap viser at inntektene falt til 9,2 millioner kroner i fjor. Kurtasjeinntektene falt fra 4,2 til 2,8 millioner kroner, mens renteinntekter og provisjoner utlån falt fra 6,9 til 4,4 millioner kroner. Inntektsfallet sørget for at driftsresultatet falt fra 3 millioner kroner til 77 tusen.Samtidig opplyses det at gjennomsnittlig antall årsverk falt fra 10 til 6 fra 2017 til 2018. I tillegg til det svakere driftsresultatet falt netto finansen fra 1,35 millioner kroner til minus 1,9 millioner kroner. Samlet falt årsresultatet fra 3,7 til minus 1,8 millioner kroner. Selskapet skriver fortsatt i årsberetningen at det ser positivt på den videre utvikling både i de markeder selskapet opererer i og for selskapets egen videre vekst.