Lerøy slaktet mindre enn året før

Lerøy har nå lagt ut ferske tall for slaktevolumet.

Børs

Lerøy Seafood Groups slaktevolum endte på 37.100 tonn i 2. kvartal 2019, og 69.400 tonn i første halvår, opplyses det i en børsmelding.Lerøy Aurora fikk et slaktevolum på 5.000 tonn i 2. kvartal, og 9.900 tonn i første halvår.Lerøy Midts slaktevolum var 18.600 tonn i 2.kvartal, og 30.900 tonn i første halvår.Lerøy Sjøtroll slaktet 13.400 tonn i 2. kvartal, og 28.500 i første halvår.Les hele børsmeldingen her

lerøy seafood
slaktevolum
Nyheter
Børs