Lønnsom bonusordning for BW Offshore-topp

Selskapet har gjennom en langsiktig bonusordning foretatt tilbakekjøp av egne aksjer.

Børs

Konsernsjef Marco Beenen mottar 4.037 aksjer, kjøpt til kurs 53,20, dette fremgår av en børsmelding torsdag.Etter dagens transaksjon sitter Marco Beenen på totalt 41.455 aksjer, noe som tilsvarer 2,2 millioner kroner.

bw offshore
bonus
marco beenen
Nyheter
Børs