Meglerhus nedjusterer som følge av kvartalstall

Kongsberg Automotive annonsert tidligere i dag tall for andre kvartal, disse kom inn betydelig under forventning.

I en melding til hegnar.no skriver Sparebanken 1 Markets at de vil gjøre nedjusteringer som følge av dagens kvartalstall. Blandet rapport som resulterer i nedjustering av estimater, heter det. Videre forventer SB1M å nedjustere konsensusestimater på posten justert EBIT med 3-5 prosent, samtidig forventes det at aksjen stenger ned 2-3 prosent ved børsen fredag, men noe positivitet kan trekkes ut av tallene. Til tross for en underliggende markedsvekst på minus seks prosent leverer Kongsberg Automotives en omsetningsvekst på ett prosent sammenlignet med samme kvartal i 2018. Nedgangen sett opp mot konsensus kan tilføres lavere etterspørsel etter lette kjøretøy og passasjerbiler. SB1M forventer videre å nedjustere estimater over hele linjen for andre halvdel av 2019 dersom ikke markedsfaktorene endrer seg. Kongsberg Automotives skrev i kvartalsrapporten at tallene for andre kvartal hovedsakelig tynges av makrofaktorer som råvarekostnader, høyere lønnskostnader i Mexico og økte tollsatser. Fra meldingen er det også verdt å nevne at selskapet leverte en sterk book-to-bill ratio på 1,5x for kvartalet. 12 måneders book-to-bill ratio ligger på samme nivå, hvilket tyder på at inntektene vil stige fremover gitt at nivåene ligger ved normalen. Book-to-bill ratio er et mål på etterspørsel der ordre mottatt deles på ordre som er sendt ut. Et nivå over en tyder på sterk etterspørsel, mens et nivå under en tyder på svak etterspørsel. Kvartalsvis de seneste tre årene har nivået ligget innenfor intervallet (1,3 - 1,7). KOA er i skrivende stund ned nesten seks prosent til kurs 6,7 kroner.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også