Meglerhus ser oppside på 100 prosent

En klar kjøpskandidat til tross for blodrød bunnlinje.

Aksjonærene fikk ikke mye å juble for da Akastor la frem sine tall for andre kvartal onsdag.Fasiten viste at fjorårets overskudd på 121 millioner kroner var snudd til et tap på 38 millioner kroner, godt under Blooomberg-konsensus på 27,5 millioner kroner. Inntektene steg i samme periode fra 873 til 1.304 millioner kroner, mens EBITDA styrket seg fra 78 til 114 millioner kroner. - Akastor leverte et sterkt resultat med inntekter og EBITDA 26 og 60 prosent over konsensus, skriver Arcitc Securities i en oppdatering.Analytiker Morten Nystrøm gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen og hever kursmålet fra 15 til 16,5 kroner. - Nettoresultat ble negativt påvirket med 8 mill. kroner i nedskrivninger og et finansielt tap på 39 mill kroner på grunn av kursnedgang på sine finansielle investeringer. Til tross for en positiv operativ kontantstrøm økte netto gjeld fra 638 millioner kroner til 898 millioner kroner, hovedsakelig på grunn av Bronco-oppkjøpet.- Dette forventes imidlertid å bli bedre ettersom vi prognostiserer positiv underliggende FCF fremover, mener meglerhuset som øker estimatene for inntekter og EBITDA. - Med en aksjekurs på rundt 11,5 kroner tror vi at den underliggende verdien for MHWirth er rundt 300 millioner kroner, noe som virker svært konservativ med en EBITDA på 400 millioner kroner per år. Forutsatt at EV/EBITDA er i området 8-12x innebærer det en vekst i aksjekursen på 8-13 kroner - det vil si ca 100 prosent oppside, skriver meglerhuset. Aksjekursen har hittil i 2019 falt 13,3 prosent, mens det siste året er ned 32,2 prosent på Oslo Børs.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også