Milliard-overskudd for Tyskland

Tysklands handelsbalanse viste et solid overskudd i mai.

Børs

Ferske tall i Tyskland viser at eksporten gikk opp 1,1 prosent, mens importen falt 0,5 prosent på månedsbasis. Det var ventet en oppgang på 0,5 prosent i eksport, og 0,3 prosent oppgang i import.Industriproduksjonen steg 0,3 prosent i mai. Ifølge TDN Direkt var det ventet 0,4 prosent oppgang.Handelsbalansen viste et overskudd på 18,7 milliarder euro i mai.

tyskland
Nyheter
Børs