Milliardgevinst blåste bort for Frederik Mohn

Frederik Wilhelm Mohn fikk en milliardgevinst på salget av Songa Offshore i fjor. Kursfallet i Transocean har redusert papirgevinsten med to tredjedeler.

Børs

(Finansavisen): Frederik Wilhelm Mohn fikk en gevinst på 1.763 millioner kroner på sine aksjer og obligasjoner i Songa Offshore. Det fremgår av fjorårsregnskapet for hans heleide investeringsselskap Perestroika.Det var 15. august 2017 nyheten kom om at den amerikanske riggkjempen Transocean ønsket å kjøpe opp det norske riggselskapet Songa Offshore, der Frederik Wilhelm Mohn var største aksjonær med en eierandel på rundt 45 prosent, skriver Finansavisen.Salget av Songa Offshore ble sluttført i januar 2018.Aksjer og obligasjonerAlle Perestroikas Songa Offshore-instrumenter ble omgjort til aksjer og konvertible obligasjoner i Transocean. Songa-salget ga Mohns selskap 31,1 millioner Transocean-aksjer pluss konvertible obligasjoner tilsvarende verdi 355,6 millioner dollar.Siden transaksjonen ble gjennomført i fjor vinter har børskursen på Transocean-aksjen falt fra 10,32 til 6,13 dollar. Ved årsskiftet var kursen 6,94 dollar.I fjorårsregnskapet er Transocean-posten nedskrevet med 928 millioner kroner som følge av den negative kursutviklingen.Mohns Transocean-aksjer og obligasjoner ble i fjor solgt til datterselskapet Perestroika Cyprus, og det er investeringen i dette selskapet som er nedskrevet.- Godt posisjonertSiden årsskiftet har aksjeposten i Transocean falt ytterligere 215 millioner kroner i verdi. Det betyr et samlet verdifall siden transaksjonen fant sted på rundt 1.140 millioner kroner. Kursen på obligasjonslånet er marginalt opp siden årsskiftet.Obligasjonslånet kan konverteres til aksjer i Transocean til en konverteringskurs på 10,28 dollar, skriver Finansavisen.Avtalen om at Transocean skulle fremme et tilbud på 100 prosent av aksjene i Songa Offshore ble offentliggjort i august 2017. Konverteringskursen ved byttet til Transocean-aksjer var fastsatt til 8,39 dollar.Frederik W. Mohn vil ikke kommentere regnestykket eller fjorårstallene.- Jeg har ingen kommentarer ut over dem som fremkommer av årsrapporten og regnskapet, sier han.

frederik wilhelm mohn
songa offshore
transocean
Nyheter
Børs