Mistanke om ILA ved Mowi-anlegg

Mistanke om ILA ved Mowi-anlegg i Nordland. Utfyllende analyseresultater vil foreligge om noen dager

Børs

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36117 Matvika i Sørfold kommune i Nordland. Lokaliteten drives av Mowi.Det melder Mattilsynet fredag.Mowi varslet Mattilsynet 2. juli om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Matvika basert på analyseresultater etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.Mattilsynet har vært på inspeksjon i anlegget og tatt ut oppfølgende prøver for eventuelt å kunne stadfeste diagnosen ILA. Utfyllende analyseresultater vil foreligge om noen dager, opplyses det.Mowi-aksjen falt 0,47 prosent til 212,5 kroner på Oslo Børs fredag.

ila
mowi
Nyheter
Børs