Morgan Stanley negativ til aksjer

Morgan Stanley sier de er negative til globale aksjer. Årsakene er sammensatte.

Børs

Morgan Stanley tar ned eksponeringen mot globale aksjer til det laveste nivået på fem år, skriver Bloomberg.Samtidig nedgraderer meglerkjempen anbefalingen til undervekt, og sier de mener utsiktene for aksjer de neste tre månedene ser spesielt dårlige ut.Morgan Stanley mener resultatprognosene er for optimistiske med tanke på at produksjonstall fra hele verden fortsetter å forverres, skriver strateger, deriblant Andrew Sheets, i en oppdatering søndag. Forventninger om en løsere sentralbankpolitikk er høye, noe som gir lite rom for å øke allerede forhøyede aksjekurser, sier Morgan Stanley-teamet.- Vi ser et marked som er for positive når det kommer til hva lavere obligasjonsrenter betyr, forverrede vekstutsikter. Fortsatt forverring av globale PMI-tall kan tyde på at vi står overfor et makromiljø med mye nedsiderisiko, skriver Morgan Stanley.

aksjer
aksjemarkedet
morgan stanley
undervekt
globale aksjer
Nyheter
Børs