Morgan Stanleys toppvalg

Morgan Stanley endrer sektorsyn på oljeservice.

Børs

Morgan Stanley endrer ifølge en analyse sektorsyn på oljeservice til «In-Line», skriver TDN Direkt. Samtidig nedgraderes PGS til «Equal-weight», mens Aker Solutions oppgraderes til samme anbefaling. Wood Group legges til som meglerhusets toppvalg i sektoren.Svakere utsikterSektorsynet justeres ifølge nyhetsbyrået til en forventning om svakere utsikter for oljeprisene og oppstrømsinvesteringer, som fører til reduserte estimater og kursmål på aksjene. Samtidig tror Morgan Stanley det verste er tilbakelagt for oljeservice, men til forskjell fra tidligere sykler, tror de innhentingen vil bli «Bumpy, Below-par and Brittle», som de kaller BBB Recovery.For PGS mener Morgan Stanley ifølge TDN Direkt fortsatt at verdsettelsen er lite krevende, med betydelig oppside til deres nye kursmål på 18 kroner, som er nedjustert fra 35 kroner.«Imidlertid, med mer utfordrende makro, har vårt «base case» nå blitt et bull case», skriver meglerhuset.Svak utviklingAker Solutions oppgraderes med et nedjustert kursmål på 41 kroner, etter svak kursutvikling både absolutt og relativt til sektoren hittil i år.«Vi tror Aker Solutions kan dra nytt av konvertering av FEED-arbeid til EPCI de neste 12-18 månedene. Men med svak «book-to-bill» i 1. halvår 2019 venter vi ikke at markedet vil legge til en premie før kontraktstildelingene», heter det fra Morgan Stanley.På Subsea 7 nedjusteres ifølge nyhetsbyrået kursmålet til 140 kroner fra 165 kroner, mens «Overweight»-anbefaling fastholdes.

aksjetips
toppvalg
morgan stanley
Nyheter
Børs