MPC Container handler aksjer

Kjøper tilbake aksjer i forbindelse med tilbakekjøpsprogram.

Børs

MPC Container Ships har ifølge en melding kjøpt tilbake 1.000 egne aksjer.Aksjene ble kjøpt til snittkurs 25,80 kroner per aksje, og er en del av selskapets tilbakekjøpsprogram.Etter transaksjonen eier selskapet 306.133 egne aksjer.

mpc container ships
tilbakekjøpsprogram
Nyheter
Børs