Myrseth stokker om - anbefaler seks aksjer

Børs

I den siste ukerapporten fra Dovre Forvaltning kan vi lese at investeringsdirektør Stig Myrseth kvitter seg Flex LNG til fordel for Norsk Hydro.- Norsk Hydro får denne uken innpass i Dovre-porteføljen. Problemene i Brasil kombinert med fallende aluminiumspriser og økende usikkerhet i verdensøkonomien har sendt aksjekursen i kjelleren det siste året, skriver Myrseth.Investeringsdirektøren mener at i overkant mye elendighet synes å være reflektert i kursen.- På dagens aluminiumspriser handler aksjen til rundt 4,5 ganger neste års EBITDA mot et historisk snitt på 8,5. Prisingen av bokførte verdier er også tilbake på finanskrisenivåer, avslutter Myrseth.I løpet av forrige uke la Dovre-porteføljen på seg 1,38 prosent mens Oslo Børs kunne vise til en oppgang på 2,40 prosent.Det betyr at Dovre-porteføljen er opp 16,43 prosent hittil i år mens hovedindeksen kan vise til en oppgang på 10,83 prosent.Dovre-porteføljen består av følgende aksjer:

  • Magseis
  • Okeanis
  • NRC Group
  • Kværner
  • Elkem
  • Norsk Hydro

børs
stig myrseth
dovre forvaltning
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse