Nå peker pilene oppover for Remøy

Stig Remøy tjente over 400 millioner kroner på driften i 2018 fra virksomheten innen offshore og fiskeri. Mye tyder på at 2019 blir enda bedre. 

Børs

Fosnavåg-reder Stig Remøy har utvilsomt landet på beina igjen etter noen tøffe år da oljekrisen herjet som verst og milliardverdier forduftet fra offshorekonsernet hans. Remøys holdingselskap SRR Invest økte i fjor inntektene til 965 millioner kroner, fra 827 millioner kroner året før. Driftsresultatet endte på vel 409 millioner kroner, mens det ordinære resultatet etter skatt beløp seg til 137,3 millioner kroner. Regnskapet er omarbeidet ettersom det mot slutten av fjoråret ble besluttet å ikke lenger konsolidere ankerhåndtererne (AHTS) og plattform forsyningsskipene (PSV) i regnskapet til offshorerederiet Olympic Subsea, som forøvrig sto for 54 prosent av konsernets inntekter. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på 536 millioner kroner, etter en økning på 433 millioner kroner fra 2017.  Den rendyrkede flåten består nå av 11 skip som hovedsakelig opererer innen subsea og fornybar energi.«Aktiviteten fra markedet for fornybar energi utgjør en vesentlig del av inntektsgrunnlaget og selskapet har etablert en sterk posisjon innenfor dette markedet. Høyere aktivitet har resultert i bedre rater på nye kontrakter, og det er forventet en god vår- og sommersesong», skriver Remøy i årsberetningen og sakser dermed rett fra Olympic Subseas førstekvartalsrapport,I mai kunne rederiet opplyse at inntektene fra fornybar energi faktisk vil overstige inntektene fra olje og gass i 2019Tråler inn pengerI tillegg til offshorevirksomheten, driver konsernet et trålrederi der det ifølge årsberetningen oppleves stabilt gode fiskepriser.“Den videre driften de neste årene vil være basert på fiske i de tradisjonelle havområdene ved Barentshavet, Norskehavet og i Nordsjøen. Ressurssituasjonen tilsier små variasjoner på kvoter for torsk, hyse og sei”, heter det.I starten av 2018 ble det kontrahert et nytt fiskefartøy som skal leveres i januar 2020. Det er betalt et forskudd på 66,8 millioner kroner i løpet av året på denne kontrakten.Når det gjelder krillvirksomheten som drives gjennom selskapet Rimfrost, opplevde denne en betydelig salgsøkning i 2018. Det er en trend som er blitt ytterligere forsterket så langt i år.Veksten er i stor grad basert på unik teknologi som gir høy kvalitet på produktene og som danner et grunnlag for videre vekst, skriver Remøy som også “ser på andre muligheter til å øke sine inntektsstrømmer fra krillsegmentet” uten å utdype dette.Inntektene fra fiskeri beløp seg til 241,1 millioner kroner i 2018, nær 100 millioner mindre enn i 2017. Ved utgangen av året var Remøy-konsernets bokførte egenkapital på 950 millioner kroner, mens den langsiktige gjelden var på vel 3,3 milliarder kroner.

stig remøy
fosnavåg-reder
fosnavåg
offshorerederi
olympic subsea
krill
tråler
fiskeri
srr invest
årsregnskap
Nyheter
Børs