Nasdaq i all-time high etter hint om rentekutt

Sentralbanksjef Jerome Powell sørget for oppgang på Wall Street onsdag.

Børs

Det var oppgang på Wall Street onsdag, ledet av tech-aksjer. Det skjedde etter at sentralbanksjef Jerome Powell i en tale onsdag gikk langt i å bekrefte rentekutt i juli. - Den amerikanske økonomien gjorde det ganske bra i løpet av første halvdel av 2019. Imidlertid har inflasjonen gått under FOMCs symmetriske 2 prosent-mål, og usikkerheter, som handelskonflikter og bekymringer om global vekst, har veid på økonomisk aktivitet og utsiktene, sa han.Powell var delvis bekymret for at selskapsinvesteringene har gått kraftig ned. Handelskonflikten gjør det krevende å foreta nye investeringer i realkapital. - Vårt hovedscenario er at økonomisk vekst skal forbli solid, arbeidsmarkedet forblir sterk og inflasjonen beveger seg mot målet over tid. Men usikkerhetene rundt utsiktene har økt de siste månedene, sa Powell.Den sterke arbeidsmarkedsrapporten forrige uke fikk investorene til å tvile noe mer på om det blir kutt i juli, men den svake inflasjonen virker å bekymre Powell. - Det er risiko for at den svake inflasjonen vil bli mer langvarig enn det vi forventer på nåværende tidspunkt. Veksten i andre kvartal ser ut til å ha vært moderat, het det fra Powell.Sentralbanken gikk i sum langt i å bekrefte markedets forventninger om rentekutt i juli.Ellers viste tall onsdag at engroslagrene i USA var opp 0,4 prosent i mai, sammenlignet med måneden før. Dette var akkurat som ventet. Dow Jones steg 0,29 prosent til 26.860,20 poeng.19 av de 30 aksjene i indeksen steg. Blant vinnerne var Walt Disney med en oppgang på 1,34 prosent. Oljeaksjer som Exxon Mobil og Chevron steg henholdsvis 1,69 og 1,43 prosent på kraftig stigende oljepriser. Apple og Microsoft steg 0,99 og 1,02 prosent. Markedsverdien av Apple er nå 915 milliarder dollar, mens Micorsoft er verdt 1.056 milliarder dollar. På tapersiden finner vi blant annet finansaksjene Goldman Sachs og JP Morgan som falt 0,87 og 0,30 prosent. Nasdaq steg 0,75 prosent til 8.202,53 poeng, og dermed ny all-time high. Tesla steg 3,85 prosent etter at Bloomberg meldte at elbilprodusenten vil øke produksjonen på sin fabrikk i California. På en drøy måned har Tesla-aksjen steget over 30 prosent. Selskapet meldte forrige uke at årets andre kvartal ble et rekordkvartal i antall leveringer. Tallene kan ha bidratt til å dempe frykten rundt manglende etterspørsel for Teslas biler. Chipprodusenten Micron steg 3,75 prosent etter at selskapet annonserte en utstedelse av senior usikret gjeld som selskapet vil bruke til kjøpet av Intels eierandeler i selskapet IM Flash Technolgies. Ellers steg Facebook 1,77 prosent, mens Amazon steg 1,46 prosent. Markedsverdien av Amazon nærmer seg igjen den magiske 1000 milliarder dollar grensen. Ved børsslutt onsdag er selskapet verdt 994,5 milliarder dollar. Alphabet (Google) steg 1,48 prosent, mens Netflix klatret 0,28 prosent.S&P 500 steg 0,45 prosent til 2.993,07 poeng. Vinneren var Western Digital med en oppgang på 4,97 prosent.Under onsdagens handel var den brede indeksen for første gang noensinne over 3.000 poeng. Så langt i år er S&P 500 opp hele 19,4 prosent. VIX, eller fryktindeksen, falt 7,03 prosent til 13,10 poeng.  Oljeprisene steg kraftig. Toårsrenten er ned kraftig etter Jerome Powells tale onsdag. Den korte renten er ned hele 9,7 basispunkter til 1,82 prosent. 10-åringen er ned 0,5 basispunkter til 2,062 prosent, mens 30-åringen er opp tre basispunkter og yielder nå 2,572 prosent. Gullprisen er opp 1,36 prosent til 1.419,50 dollar per unse.

wall street
Nyheter
Markedskommentarer
Børs