Nobelprisvinner sammenligner dagens marked med perioden før børskrakket i 1929

Nobelprisvinner Robert Shiller mener en kan argumentere for en renteheving i USA. Yale-professoren er svært bekymret for prisingen av markedet.

Onsdag og torsdag denne uken møtes styret i Federal Reserve for å avholde sitt rentemøte for juli.Hva den amerikanske sentralbanken gjør med renten, og ikke minst hva Jerome Powell sier i etterkant av møtet, vil prege markedet i stor grad i tiden fremover.Det prises inn om lag 80 prosent sannsynlighet for et juli-kutt på 25 basispunkter. De fleste strateger forventer ett til tre rentekutt for inneværende år.Sterke økonomiske data den siste tiden har gjort at sannsynligheten for et kutt på 50 punkter, som flere strateger tok til ordet for i starten av juli, har blitt redusert dramatisk.Og nettopp sterke økonomiske data er årsaken til at den nobelprisvinnende Yale-professoren Robert Shiller, som blant annet er opphavsmannen til Shiller-PE, finner at en renteheving kan være berettiget.- Vi har fortsatt svært lav arbeidsledighet. En kan enkelt argumentere for å bli ved nåværende kurs og gjøre en ny renteheving på dette møtet for å kjøle ned økonomien, uttalte nobelprisvinneren overfor CNBC mandag.Om Jerome Powell & co velger å kutte renten denne uken, vil det være det første rentekuttet i USA siden 2008. Yale-professoren uttrykker overfor CNBC at han mener Fed gjør en utmerket jobb hva gjelder å navigere gjennom urolighetene i verdensøkonomien. Allikevel stiller han spørsmål ved om det er riktig å senke renten på nåværende tidspunkt.- Selv om inflasjonen er lavere enn inflasjonsmålet, er den ikke så veldig mye lavere. Målet er på to prosent og inflasjonen er 1,5 prosent. Vi satte nylig en ny rekord. Vi passerte 3.000 på S&P 500. Markedet står svært høyt, sa Shiller overfor nyhetsbyrået mandag.Sammenligner dagens situasjon med perioden før krakket i 1929Børskrakken i 1929 var en av de verste markedskrisene i historien. Krakket banet vei for The Great Depression på 1930-tallet. Ifølge Shillers eminente bok Irrational Exuberance hadde markedet en P/E på hele 32,6 i september 1929.En av argumentene for å senke renten er å opprettholde finansiell stabilitet ved at aksjemarkedet holdes nogenlunde stabilt. Man legger dermed tilrette for et bedre klima for investeringer. Ifølge Shiller kan aksjerallyet i USA ende i et historisk markedskrasj med et rentesensitivt marked.- Fed hevet rentene rett før aksjemarkedet krasjet i 1929. De var bekymret for overprising av markedet og ønsket å kjøle det ned. Det medførte ikke en nedkjøling. Det ble en katastrofe. Jeg er en historiker. Jeg tenker på disse tingene, sa Shiller bekymringsfullt til CNBC mandag.