- Noe av det beste som kan skje for riggmarkedet

At Kina vil gjøre seg mindre avhengig olje fra andre land, er ifølge Bassøe Offshore, noe av det beste som kan skje for et riggmarked som er i kraftig bedring. 

Publisert 3. juli 2019 kl. 13.06
Oppdatert 27. aug. 2019 klokken 18.12
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 389 ord
Selv om det ikke vises igjen på aksjekursene,
renner kontraktene innSammenlignet med samme tid i fjor er det 25 flere oppjekkbare rigger på kontrakt. I tillegg skal ytterligere 15-20 starte på nylig tildelte kontrakter.- Opp i alt dette, er det lett å glemme riggetterspørselen i Kina, skriver partner David Carter Shinn i det norske riggmeglerhuset Bassøe Offshore i en oppdatering.Samtidig påpeker han at man absolutt ikke bør utelate Kina da det faktisk er det største riggmarkedet i verden med nesten 60 rigger på kontrakt.- Med Kinas offshore riggetterspørsel rundt all time high, og forventninger om at den vil styrke seg ytterligere, gjør Kina det globale markedet strammere ved å ta inn kapasitet som ikke vil fortsette å konkurrere internasjonalt, skriver han. Ifølge Shinn er 6 av 10 flyterigger på kontrakt i området fra 70- og 80-tallet, noe som betyr at det er på tide med fornyelse av riggflåten. Dermed kan det gigantiske markedet også åpne seg opp for flere internasjonale riggselskaper på jakt etter kontrakter. 
for riggeierne om dagen. Spesielt for eierne av oppjekkbare borerigger har det skjedd mye.Det snakkes hovedsakelig om aktiviteten i Midtøsten, Mexico, Sør-Øst Asia og Vest-Afrika, samt Nordsjøen. Om ikke like mye, så skjer det fortsatt en del ting på flyteriggsiden i Mexicogulfen, både den meksikanske og amerikanske delen, og i Brasil.- Noe av det besteHan mener bakgrunnen for dette er at riggene som borer i Kina hovedsakelig er kinesiske.Kina, som verdens største importør og nest største forbruker av råolje, er klare på at de vil gjøre seg mindre avhengig av å importere energi.Shinn mener det er noe av det beste som kan skje for det globale riggmarkedet. Positivt for hele markedetSelv om oppjekkbare borerigger utgjør rundt 80 prosent av riggene i Kina, ifølge Bassøe, vil også flyteriggene dra nytte av økt kinesisk aktivitet.Kina vil også videreutvikle oljefelt på dypt vann for å nå målet om en kraftig økning av oljeproduksjonen.Han påpeker at COSL, som allerede har en halvt nedsenkbare borerigg under bygging, eller andre kinesiske selskaper kan ta skritt for å utvide deres eksisterende flåter. - Kina har også i økende grad åpnet opp for internasjonale oljeeselskaper til dypvannsfeltene sine, skriver han, og viser til at Eni nylig hyret inn Transocean-boreskipet "Dhirubhai Deepwater KG2" til et boreprogram i Sør-Kina-havet.- Takket være deres energiuavhengighets-policy, vil Kina holde en stor og økende andel av riggkapasiteten borte fra alle andre, konkluderer Bassøe-partneren.