Nordea-analytiker om det eneste tallet som teller

Erik J. Bruce retter fokus mot USA fredag.

Børs

«Det eneste tallet som teller i dag, er den amerikanske jobbrapporten for juni. Rapporten vil bli fulgt nøye siden styrken i arbeidsmarkedet vil bli helt avgjørende for vurderingen av Fed framover», heter det fra sjefanalytiker i Nordea Markets, Erik J. Bruce, i norgenrapporten. Konsensus er en vekst på 160.000, opp fra den skuffende veksten på 75.000 i mai. «Trenden har roet seg ned siden slutten av 2018 og et tall i tråd med konsensus vil bekrefte det bildet. Hvis dagens tall kommer på nedsiden, vil nok forventningene om et 50 bp-kutt på det kommende Fed-møtet øke.Tallet skal antagelig være veldig sterkt før det skaper reell tvil om juni-kuttet, men ser vi sysselsettingsvekst over 230.000, er et kutt ikke lenger helt opplagt», mener analytikeren. Nå når fokuset i stor grad er på tegnene til svakere vekst, vil nok dagens tall for lønnsveksten ifølge Bruce komme litt i skyggen. «I fjor derimot, var det lønnsveksten som fikk mest oppmerksomhet. Konsensus er en lønnsvekst på 3,2 prosent over året, en tidel over mai. Lønnsveksten har vært rundt dette nivået siden i høst, selv om ledigheten har falt fra 4,0 prosent sist sommer til nå 3,6 prosent». Ledigheten er ventet uendret på 3,6 prosent. «For rentemarkedet, i alle fall kortere renter, bør markedsutslaget av en overraskelse være grei. For aksjer derimot er det ikke opplagt. Mye tyder på at vekten vil bli lagt på usikkerhet om Fed-kutt ved et sterkt tall og ikke at det er et tegn på at økonomien går bra. Altså, aksjer ned», mener Bruce i Nordea Markets.

nordea markets
aksjemarkedet
erik johannes bruce
usa
arbeidsmarkedsrapport
Nyheter
Børs