Nordea krymper bunnlinjen kraftig

Nordea leverer tall for 2. kvartal 2019.

Børs

Nordea melder om et resultat etter skatt på 681 millioner euro i 2. kvartal 2019, mot 1.115 millioner euro i samme periode året før.Driftsresultatet ble 900 millioner euro, mot 1.365 millioner euro året før. Det var ventet et driftsresultat på 929 millioner euro i kvartalet.Driftsinntektene beløp seg til 2.141 millioner euro, sammenlignet med 2.578 millioner euro i 2. kvartal 2018.Renteinntektene beløp seg til 1.071 millioner euro i kvartalet, mot 1.110 millioner euro året før. Her var forventningen på 1.104 millioner euro. - Driftsklimaet for Nordea holder seg stabilt med fortsatt utlånsvekst, marginer under press og utfordrende forhold for børsaktivitetene våre. Tiltakene vi har gjennomført i løpet av de siste 12 månedene, har imidlertid ført til noen oppmuntrende tegn på gjenvunne markedsandeler og fremtidige kostnadsreduksjoner, men det vil ta tid før de økte aktivitetsnivåene gjenspeiles fullt ut i resultatene, kommenterer konsernsjef Casper von Koskull i rapporten. - Når det er sagt, så er ikke resultatet tilfredsstillende, og flere tiltak må settes i verk for å styrke det økonomiske resultatet. Jeg er overbevist om at investeringene vi har gjort i infrastrukturen for regelverk og systemer, kombinert med engasjerte og dyktige medarbeidere, vil sikre en sterk utvikling for banken fremover, heter det videre.Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Norge, kommenterer i forbindelse med rapporten at Nordea fortsetter å ta markedsandeler på boliglån i Norge. Utlånsveksten til privatpersoner var sterk, med 6,5 prosent annualisert i andre kvartal, hete det.Se også: Nordea-sjefen vil ikke kommentere på utbytte og tilbakekjøp av aksjer Inklusive oppkjøpet av Gjensidige Bank øker boliglånsvolumet med 55 milliarder kroner siste år, og er 21 prosent større enn i juni 2018.- Trenden med god vekst i antall kunder og i utlån fortsetter inn i andre kvartal i år. Det er gledelig å se at vi kan ta markedsandeler og øke utlånene til tross for tøff konkurranse i bankmarkedet, sier han.I løpet av andre kvartal har Nordea fått 9.000 nye privatkunder.Her er rapporten og presentasjonen

nordea
Nyheter
Børs