Norwegian-shortere reduserer posisjonen

To store reduserer betydelig.

Per 17. juli kommer det frem at Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. hadde en short-posisjon på 1.974.088 aksjer, tilsvarende 1,44 prosent.Dette er en reduksjon fra 05. juli, der posisjonen var 2.144.287, tilsvarende 1,57 prosent.Posisjonen har da blitt redusert med 170.199.Det kommer også frem at Marshall Wace LLP per 17. juli hadde en short-posisjon på 4.330.252 aksjer, tilsvarende 3,17 prosent. Dette er ned fra nivået 15. juli som var på 4.491.316 aksjer.Posisjonen har da blitt redusert med 161.064. Fra 2.juli til 10. juli tapte Marshall Wace LLP verdier for 43 millioner kroner på å shorte Norwegian.Kursen er i skrivende stund over dette nivået på 44,86 kroner, opp 2,84 prosent. Marshall Wace LLP har da tapt ytterligere penger.Det vil si at aksjen er ned 55,03 prosent hittil i år, mens den har lagt på seg 32,76 prosent den siste måneden.Les også: Nær dobler kursmålet på Norwegian.