Ny styreleder i Endúr Maritime

Britt Mjellem blir ny styreleder.

Børs

Britt Mjellem er valgt som ny styreleder i Endúr Maritime, ifølge en pressemelding fra selskapet fredag.Mjellem har erfaring fra både finans-, olje- og energisektoren, og er hentet inn for å styrke selskapets strategiske ledelse i en fase der selskapet opplever sterkt vekst innenfor flere aktivitetsområder, heter det i meldingen.- Jeg vurderer Endúr Maritime AS som en meget spennende bedrift som på flere områder har klart å opparbeide seg et nasjonalt marked for sine tjenester. Selskapet har en lang historie når det gjelder å levere skips- og motorvedlikehold til både det sivile og det militære markedet. Dyktige medarbeidere med solid kompetanse er avgjørende for videre vekst også inn mot andre områder, sier Mjellem i meldingen.Konsernsjef Hans Petter Eikeland i Endúr ASA er svært godt fornøyd med å få Britt Mjellem om bord som ny styreleder i datterselskapet Endúr Maritime AS.- Endúr Maritime er nå inne i en positiv utvikling preget av vekst og økt lønnsomhet innenfor flere av selskapets markedsområder, både knyttet til det sivile og det militære markedet. Samtidig har vi klart å få innpass i nye segmenter, blant annet motorvedlikehold på offshore-installasjoner. Nå setter vi ekstra trykk på å forsterke den positive utviklingen. Britt Mjellem sin omfattende erfaring fra både finans- olje og energisektoren vil være viktig for oss i de strategiske vekst-prosessene vi nå er inne i, sier konsernsjef Hans Petter Eikeland i Endúr i meldingen. 

britt mjellem
endur
Nyheter
Børs