Økokrim anker ikke frifinnelse av næringslivsleder

Økokrim har besluttet å ikke anke frifinnelsen av Ola Rollén som var tiltalt for innsidehandel i Next Biometrics Group ASA.

Børs

- Påtalemyndigheten har gjort en grundig vurdering av dommen og har kommet til at den ikke vil bli anket, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim.Den svenske næringslivslederen, som leder teknologiselskapet Hexagon, ble i Borgarting lagmannsrett frikjent for ulovlig innsidehandel. Da saken ble behandlet av Oslo tingrett i januar i fjor, ble Rollén (54) også frikjent. Dermed er dommen rettskraftig.Økokrim mente Rollén hadde innsideinformasjon da han i oktober 2015, på vegne av investeringsselskapet Greenbridge, kjøpte aksjer i det børsnoterte selskapet Next Biometrics Group AS.Økokrim startet etterforskning på bakgrunn av en anmeldelse fra Finanstilsynet. I forkant av dette hadde Oslo Børs varslet Finanstilsynet om mistenkelige handler i Next Biometrics Group ASA.(©NTB)

økokrim
Nyheter
Børs