Pareto skrur opp produksjonsestimatene for Sundt-favoritt

Pareto Securities oppjusterer produksjonsestimatene for oljemyggen Panoro Energy. 

Børs

Pareto Securities øker produksjonsestimatene for Panoro med over 20 prosent etter god utvikling for Dussafu-feltet og sterk guiding på produksjonen fra dt nylig kjøpte feltene i Tunisia, kommer det frem i en oppdatering til kundene.Pareto forventer at oljemyggen, som produserer på felter i Gabon, Tunisia og Nigeria, vil øke produksjonen fra dagens nivå på omkring 2.300 fat om dagen, til 4.000 fat om dagen i 2022. Meglerhuset forventer dermed nær en dobling av produksjonen de neste tre årene.Det er Ruche & Ruche NE på Dussafu-feltet som drar opp estimatene. Pareto forventer at Ruche vil bidra med 1.320 fat om dagen fra 2022.Veksten vil også redusere de operasjonelle kostnadene, ifølge Pareto.I 2019 forventer meglerforetaket at operasjonelle kostnader per fat olje vil komme inn på 24 dollar per fat.I 2022 forventer Pareto at kostnadene faller til 15 dollar per fat, en nedgang på hele 37,5 prosent.Det forventes også at Panoro vil generere en kumulativ fri kontantstrøm til totalkapitalen på 120 millioner dollar frem til 2023, omtrent identisk med selskapsverdien (enterprise value).Pareto kutter allikevel kursmålet fra 23 til 22 kroner, i henhold til beregnet til Net Asset Value (NAV). Det marginale kuttet reflekterer summen av produksjonsøkningen og en reduksjon i verdiestimatet av utviklingspotensialet på Dussafu-feltet.Sundt-favorittTorsdag 20. juni kom en flaggemelding om at Sundt-søsknene, gjennom Sundt AS, hadde passert flaggegrensen på fem prosent i Panoro Energy etter å ha kjøpt 320.000 aksjer til kurs 16,16 kroner. Aksjeposten besto dermed av 3.420.000 aksjer, tilsvarende en eierandel på 5,48 prosent.Ferske aksjonærlister viser at investeringsselskapet har fortsatt å handle.Siden den børsmeldte handelen, har Sundt AS kjøpt ytterligere 350.000 aksjer, og eier med det totalt 6,04 prosent av oljemyggen.En rekke andre profilerte investorer er også på eiersiden i Panoro, deriblant Christen Sveaas, Simen Thorsen, Edvin Austbø, Fredrik Sneve, Hermine Midelfart, Ketil Skorstad og Torstein Tvenge, for å nevne noen.Panoro-aksjen faller 1,28 prosent til 16,96 kroner tirsdag.

panoro energy
pareto securities
Nyheter
Børs