Pengene renner inn for Hagens interiøryndling

Salg av interiørprodukter som lys, pynt, puter, pledd og gardiner går så det suser.

Børs

Årsregnskapet for 2018 viser at Princess Gruppen AS satt igjen med et resultat etter skatt på 28,79 millioner kroner, mot 13,38 millioner kroner på bunnlinjen året før.Selskapet er eiet av Sepas AS, som igjen er eiet 50/50 av den mediesky investoren Per Werner Madsens Periveco og Stein Erik Hagens Canica.Betydelig bedret«Selskapets kontantstrøm fra drift er betydelig bedret og reflekterer den underliggende inntjening. Likviditetssituasjonen for selskapet vurderes å være meget tilfredsstillende», heter det i styrets årsberetning.Driftsresultatet til selskapet, som er lokalisert i Ski, og driver omsetning av tekstil- og hjeminteriør, endte på 37,48 millioner kroner, mot 20,52 millioner kroner. Inntektene, som hovedsakelig kommer fra salg av lys, pynt, puter og pledd, gardiner, sengetøy, beløp seg til 897,72 millioner kroner, opp fra 878,92 millioner kroner i 2017.De fleste butikkene er beliggende i større butikksentre.Samtidig som inntektene vokste, holdt kostnadene seg nærmest flate, opp 1,83 millioner kroner til 860,24 millioner kroner.«Selskapets økonomiske utvikling hittil i 2019 har vært tilfredsstillende. Styret forventer at selskapet fremover vil vise en forbedret inntjening», går det frem av årsberetningen.4,37 mrd. på fem årPrincess Gruppen, som ble stiftet i 1957, har i de fem seneste årene omsatt for tilsammen 4,37 milliarder kroner. Selskapet består av en landsdekkende kjede med 150 butikker, og sysselsatte i fjor 539 årsverk. Lønnskostnadene i 2018 beløp seg til 226,58 millioner kroner, mot 221,66 millioner kroner i 2017.Lønn til daglig leder Kai Jeroen Gulbrandsen summerer seg til 1,43 millioner kroner. Han besvarte ikke Hegnar.nos henvendelse tirsdag.Blant Norges rikestePer Werner Madsen skapte seg en formue da han bygde opp dagligvarekjeden Maxi som senere ble solgt til Stein Erik Hagen. I forbindelse med børsnoteringen av Komplett Bank i fjor høst solgte Werner Madsen seg helt ut, en transaksjon som gav ham rundt 200 millioner kroner.I den nåværende porteføljen finner vi blant annet interiørkjeden Princess, som han eier sammen med Hagen.Werner Madsen står på Kapitals liste over Norges 400 rikeste oppført på en 394. plass, med en nettoformue i 2018 på 750 millioner kroner.Stein Erik Hagen befinner seg på en 11. plass, med en nettoformue på 25 milliarder. 

princess
interiør
årsrapport
stein erik hagen
canica
Per Werner Madsen
Nyheter
Børs