PMI falt fra mai til juni

Indeksen tyder likevel på fortsatt økt aktivitet.

Børs

PMI for juni falt med 2,2 poeng til 51,9 poeng, går det frem av en melding fra DNB.Ifølge Bloomberg ventet konsensus en indeks på 54,5 poeng.Den underliggende trenden i PMI viser nå ifølge DNB en mer tydelig nedgang, og ser nå ut til å følge etter tilsvarende indekser i Europa. Indeksen tyder likevel på fortsatt økt aktivitet.Tydelig nedgang«DNB PMI for juni falt med 2,2 poeng til 51,9 poeng. Juni-indeksen var 3,7 poeng lavere enn gjennomsnittet for de foregående 12 månedene.  Den underliggende trenden i DNB PMI viser nå en mer tydelig nedgang, og indeksen var i juni på sitt laveste siden januar 2017 (med unntak for det uvanlig svake nivået i juli 2018). PMI-indeksene i mange andre land har avtatt den siste tiden og DNB PMI ser ut til å følge etter», skriver Kyrre Aamdal i meldingen. Nivået i juni er likevel over 50 og indikerer fortsatt oppgang i aktiviteten i industrien.«Indeksen trekkes særlig ned av delindeksene for ordre, produksjon og sysselsetting. Et særlig fall i eksportordrene kan være et resultat av at den svakere utvikling ute har begynt å slå inn i norsk aktivitet. I så fall kan det være at Norges Bank vil anse at nedsiderisikoen på vekstbildet har økt, men det trengs ytterligere bekreftelser på dette før Norges Bank vil konkludere med at renten bør holdes i ro i september», heter det fra Aamdal. Mer om talleneProduksjonsindeksen, justert for sesongvariasjoner, falt med 4,4 poeng i juni til 54,8, og mer enn reverserte oppgangen i mai.Nivået er 2,9 poeng lavere enn gjennomsnittet for de foregående 12 måneder. Indeksen for nye ordre falt med 5,4 poeng til 51,3 i juni. Indeksen var hele 5,5 poeng lavere enn gjennomsnittet foregående 12 måneder.Indeksen for eksportordre falt med 9,4 poeng til 43,9.  Sysselsettingsindeksen kom godt ned allerede i april og falt i juni med 1,3 poeng til 51,7. Det var 4,0 poeng lavere enn gjennomsnittet de foregående 12 månedene. Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 1,3 poeng til 51,7 i juni. En høyere indeks betyr lengre leveringstid og er assosiert med høyere aktivitet. Lagrene av innkjøpsvarer falt med 5,5 poeng til 51,6 i juni. Lavere lagre assosieres med høyere aktivitet.Indeksene for leveringstid og lagre bidro begge isolert sett til å trekke PMI opp.

pmi
dnb
kyrre aamdal
Nyheter
Børs