Profit warning fra Protector

Raser på børsen.

Protector Forsikring har tilbakelagt er par år med heller begredelig utvikling der boligkjøperforsikring, skjeggkre og miserable innsidekjøp har preget overskiftene.Fredag ble det kjent at en rettskraftig dom fra voldgiftsretten som viser at forsikringsselskapet må betale omkring 75 millioner kroner for dødsbrannen på Grenfell Tower.Protector leverte forsikring til høyhuset Grenfell Tower i London, som ble rammet av storbrann sommeren 2017 der 71 mennesker mistet livet. Brannen er en av de største katastrofene i Storbritannia de siste årene.Fryktelig svakt også underliggende«Det tekniske resultatet i Q2 blir svakt også eksklusive tapet i Voldgiftsretten. Bakgrunnen er at de iverksatte pris og lønnsomhets tiltak er kommet for seint og ikke er tilstrekkelige. Skadeprosent for egen regning i Q2 er forventet å bli ca. 92% (eksklusive tapet i Voldgiftsretten). Pris og lønnsomhetstiltak fremover forsterkes ytterligere i Norden. », heter det i rapporten. Combined ratio, som er det viktigste nøkkeltallet innenfor forsikring, forventes å komme inn på 105,9 prosent. Eksklusive engangseffekten med Grenfell Tower blir combined ratio begredelige 100 prosent.Protector evner heller ikke i andre kvartal 2019 å tjene penger på kjernevirksomheten.Det heter også fra meldingen at combined ratio for helåret vil guides opp og offentliggjøres ved kvartalsrapporten 12. juli.Aksjeporteføljen falt med 10 prosent i andre kvartal. S&P 500 var opp 3,80 prosent i samme periode, og Oslo Børs la på seg 0,18 prosent.«Med utgangspunkt i de foreløpige regnskapstall forventer vi i Q2 en combined ratio for egen regning på ca. 107% (inklusive tap i Grenfell Tower saken)og et negativ investeringsresultat på ca. NOK -69 mill. Resultat før skatt i Q2 (inkl. BSF) vil bli negativt med ca. NOK – 128 mill.», avslutter Protector i meldingen.Aksjen faller 5,11 prosent til 53,85 kroner.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også