REC Silicon sparker 100 til

REC Silicon har tidligere oppgitt 15. juli 2019 som en dato for langsiktig nedstengning av Moses Lake-anlegget, hvis selskapet hadde fått tilgang til det kinesiske polysilikon-markedet innen denne datoen.Selskapet har nå gjennomført en reduksjon av ansatte ved anlegget med ytterligere 100.Selv om handelssamtalene ble gjenopptatt mellom USA og Kina på G20-møtet i Osaka, erkjenner selskapet at det ikke er inngått enighet om eller en deadline for en løsning.- Det er derfor ennå ingen sikkerhet rundt hvilken dato REC Silicons tilgang til det kinesiske markedet vil bli gjenopprettet, heter det.Gjenstående arbeidsstyrke i Moses Lake vil gjøre REC Silicon i stand til å gjenåpne produksjonen ved Moses Lake hvis samtaler skulle resultere i en gjenåpning. I så fall vil selskapet gjeninnsette sine «høykvalifiserte» ansatte tvert.Selskapet understreker at anlegget i Butte, Montana, ikke påvirkes i denne nedbemanningsrunden. Restruktureringskostnader tilknyttet ukens nedbemanning er nær estimater selskapet tidligere har gitt.REC Silicon oppfordrer amerikanske myndigheter til å ta med polysilikon med på listen over produkter Kina må kjøpe mens handelssamtalene pågår.Les mer her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også