Røkke-millioner renner inn for Midelfart

Til tross for liten nedgang på bunnlinjen, endte Tove K. Midelfart med et overskudd på 16 millioner kroner i 2018.

Børs

Tove E Kvammen Midelfart satt igjen med et overskudd på 15,78 millioner kroner etter regnskapsåret 2018. Kvammen Midelfarts investeringsselskap Pagano AS noterer dermed et årsresultat som er 5,28 prosent lavere enn i regnskapsåret i 2017, hvor bunnlinjen endte på 16,66 millioner kroner.61,88 millioner i aksjerSelskapet hadde ingen inntekter i fjor, mot 0,25 millioner kroner i 2017. Finansinntektene beløp seg imidlertid til 24,13 millioner kroner, mot 16,81 millioner kroner.Verdien av markedsbaserte aksjer noteres til 61,88 millioner kroner, mot 68,05 millioner kroner året for. Markedsverdien av disse var imidlertid på 147,36 millioner kroner ved utgangen av året.Hva gjelder kortsiktige investeringer summerer markedsverdien av aksjer, aksjefond og rentebærende fond seg til 196,51 millioner kroner.Når det kommer til langsiktige investeringer er markedsverdien av deltakerlignende selskaper og aksjer 17,77 millioner kroner.Den bokførte verdien av investeringer i markedsbaserte obligasjoner var på 48,60 millioner kroner, mot 33,64 millioner kroner året før. Sum investeringer ender dermed på 110,48 millioner kroner, mot 101,70 millioner kroner i 2017.Kvammen står oppført med en egenkapital på 157,73 millioner kroner.Røkke, eiendom og TVAv de kjente selskapene har Kvammen Midelfart ifølge aksjonærregisteret aksjer i Kjell Inge Røkkes Aker, Solon Eiendom og Eindomsspar, i tillegg til større poster i øvrige selskap.Kvammen har også blant annet en eierandel på 22,22 prosent, i Nordicstories AS, tilsvarende eierandel TV-profil Halvard Flatland også sitter på i selskapet.Sammen med Stein Erik Hagen og øvrige aksjonærer eier hun også aksjer i Grenseveien 97 Bolig AS og Fyrstikkalléen 17 Invest.5,1 millioner fra AkerMottatt utbytte beløper seg til 17,54 millioner kroner, mot 4,53 millioner kroner i 2017, mens gevinst ved realisasjon av verdipapirer endte på 5,98 millioner kroner, mot 10,71 millioner kroner.Samlet fikk aksjeeierne i Aker 1,7 milliarder kroner i utbytte for 2018. Ettersom utbytte beløp seg til 22,50 kroner per aksje, og Kvammen ved utgangen av året satt på 225.477 aksjer i selskapet - tilsvarende en eierandel på 0,30 prosent, mottok hun dermed et utbytte fra Aker på 5,1 millioner kroner.Med utgangspunkt i dagens Aker-kurs på 508 kroner, er Kvammens aksjer i selskapet nå verdt 114,54 millioner kroner. Hvorvidt Kvammen fortsatt sitter på disse aksjene er imidlertid uvisst.Utbytte fra Eiendomsspar var imidlertid av en annen klasse, og endte på 71.875 kroner. Kvammen står oppført med 12.500 aksjer i Christian Ringnes-selskapet, som opererte med et utbytte på 5,75 kroner per aksje.Kvammen Midelfart, som er stemor til Celina Midelfart og hennes storesøster Hermine, besvarte ikke Hegnar.nos henvendelse onsdag.

tove kvammen midelfart
pagano as
stein erik hagen
christian ringnes
investering
regnskap
Nyheter
Børs